Barnomsorg är ett samlingsbegrepp för omhändertagande och uppfostran av barn. 

Barnomsorgen bör tillgodose barnens utveckling på kroppsligt, intellektuellt och socialt plan och ge tillfälle till lek, lärande och vila.

Tyvärr har för stora barngrupper och oengagerad personal i bl.a. förskolorna lett till en kraftigt försämrad kvalitet inom barnomsorgen idag.

Vi avlastar dig samtidigt som barnen får en rolig och trygg stund med våra erfarna Barnpedagoger. Personalen tar med stort engagemang hand om era barn under önskad tid, och skapar ett upplägg på familjens villkor

I SAMARBETE MED
AKADEMISK OMTANKE AB 

Som
småbarnsförälder
 
har det tidigare funnits få, fungerande alternativ.
Tänk om det istället fanns möjlighet för alla
barnfamiljer att få
barnomsorg, på just sina villkor?

 

Sedan 2010 finns den möjligheten.